Book demo

Är det säkert att betala med en wearable?

Ja. När du ansluter ditt betalkort till din wearable via Fidesmo Pay skapas en referens av ditt betalkort, en referens med ett annat kortnummer än ditt fysiska betalkort, detta kallas för en token. Detta kortnummer kan bara användas på din wearable – inte online eller någon annanstans – vilket innebär att din wearable är skyddad […]

Ja. När du ansluter ditt betalkort till din wearable via Fidesmo Pay skapas en referens av ditt betalkort, en referens med ett annat kortnummer än ditt fysiska betalkort, detta kallas för en token. Detta kortnummer kan bara användas på din wearable – inte online eller någon annanstans – vilket innebär att din wearable är skyddad mot skimning och även om kortnumret skulle läcka ut på internet (exempelvis om det skulle ske en dataläcka från något av de ställena där du har handlat) så kan det inte användas av någon annan. Betalkortsnumret som ligger på din wearable är även kryptografiskt kopplat till just den, och går därför inte att flytta till någon annan fysisk enhet med bibehållen betalförmåga. Att betala med din wearable är alltså väldigt säkert, till och med mer säkert än att betala med ett vanligt fysiskt betalkort, då ett vanligt betalkortsnummer kan användas både vid köp med kortet fysiskt till hands men också online.